ارسنجان

ارسنجان


شهرستان ارسنجان در ۱۲۵ کیلومتری شمال شرق شیراز واقع شده  وسعت آن 1491 کیلومتر مربع است.ارسنجان قدمت 3500 ساله دارد اسم اولیه ارسنجان ، ارسنگان بوده که از دو بخش ارسن به معنای خوش آب وهوا وگان به معنای جا ومکان تشکیل شده است . بعد از یورش اعراب به ایران و تغیر زبان ایرانیان نام ارسنگان به ارسنجان تغییر یافته است. ارسنجان دارای درختان کهنه بنه الوک انجیر کوهی گز و انار میباشد.   

 

جا های دیدنی ارسنجان

 ارسنجان شامل جاذبه های گردشگری بسیاری از جمله مدرسه سعدیه ایوان قدمگاه قلاتخوار جمال اباد تل مهره ای (کمال آباد) قصر منوچهر تل تیموریان وتل کاخ سد دختر چشمه گمبان میباشد 
  از توابع ارسنجان میتوان روستای گمبان ، روستای نظم آباد ، روستای چهار قلات ، روستای کوهنجان ، روستای کتک ،روستای قلاتجیرو ، روستای شوراب ، روستای حسین آباد طاق پیر با صفا ، غار سیده خاتون .
سوقات ارسنجان 
قالی ، جا جیم ، رو دوزی های سنتی ، گیوه و حلوای سین .حلوای سنتی ارسنجان سیَن از آرد و جوانه گندم تهیه میشود حلوای سی یَن ارسنجانی که از قدیم در ارسنجان پخت میشده و میشود ، حلوای سین ، بسیار مقوی است ، بطوریکه یک قرص کف دستی انرا به عنوان چاشت ، نوش جان کنید ، تا نیم روز به هیچ عنوان احساس گرسنگی نمیکنید این حلوا فلسفه تاریخی دارد و مردم این شهر حلوای سیَن را سه روز بعد از مراسم ازدواج وسه روز بعد درگزشت افراد می پزند 


شاخصه های فرهنگی 


کتاب فارس نامه ناصری ، آثار عجم الدوله شیرازی ، بستانالسیاحه زین العابدین صوفی ، دایرةالمعارف علامه دهخدا از جمله آثاری است که از تاین شهر منتشر شده اند


روستا های ارسنجان


کوهنجان جمال اباد کتک شوراب حسین اباد عز اباد نظام اباد ازروستا های ارسنجان است.